-
Easily learn verb conjugations with Coniuno
Easily learn verb conjugations with Coniuno
Conjugate verbs with Coniuno
Conjugate verbs in German, Dutch, English, French, Italian, Spanish, Portuguese, and Latin
Conjugate verbs in German, Dutch, English, French, Italian, Spanish, Portuguese, and Latin
-

  Coniuno, Verb Table Dutch

  General Information
  Regular verbs
  Verb-irregularities
  Irregular verbs
  Appendix
List 12: verbs with auxiliary verb "zijn" or "hebben"

Appendix, Overview


In this list all verbs are contained that are conjugated using either auxiliary verb "zijn" or "hebben". Coniuno generally builds all verbs from that list using auxiliary verb "hebben", however shows as information "zijn/hebben". Verbs that are not contained in this list are conjugated with "hebben".

You can modify and extend the list on demand using the program Coniuno.

aangaan nagaan strijken
aanslaan omdraaien stromen
aanvallen omgaan struikelen
afbreken omkantelen treden
afnemen omslaan trekken
aftreden omwaaien uitdoven
aftrekken ontsteken uitlachen
bedaren ophouden uitrusten
bederven opklaren uitslapen
bekomen oplossen uitspreken
beslaan opslaan uitstralen
betrekken overslaan uittrekken
breken passeren uitzetten
draaien promoveren varen
draven raken veranderen
drentelen reizen verbeteren
drijven rekken verbranden
dringen rijden verdrinken
druipen rijpen vergaderen
duiken rijten vergeten
eindigen roeien verhuizen
fietsen rukken verjongen
genezen schaatsen verlopen
glijden scheiden vermeerderen
golven scheuren verminderen
huwen schieten verouderen
inschepen schrijden verslijten
inslaan schuiven verteren
intrekken slijten vertragen
jagen splijten vertrekken
kalmeren smoren vlekken
kantelen spoeden vliegen
klimmen spoelen vloeien
knielen springen vluchten
korten spuiten volgen
krimpen stappen vorderen
kronkelen stikken vriezen
kruipen stillen wandelen
landen stomen wennen
lengen storten zeilen
lopen stoten


Support:
Webmaster:
support@coniuno.com
webmaster@coniuno.com
Copyright © Helmut Bischoff 2005-2020. All rights reserved
 
Copyright H.Bischoff 2005-2018. All rights reserved