-
Easily learn verb conjugations with Coniuno
Easily learn verb conjugations with Coniuno
Conjugate verbs with Coniuno
Conjugate verbs in German, Dutch, English, French, Italian, Spanish, Portuguese, and Latin
Conjugate verbs in German, Dutch, English, French, Italian, Spanish, Portuguese, and Latin
-

  Coniuno, Verb Table Dutch

  General Information
  Regular verbs
  Verb-irregularities
  Irregular verbs
  Appendix
List 11: verbs with auxiliary verb "zijn"

Appendix, Overview


In this list all verbs are contained that are conjugated using auxiliary verb "zijn". Verbs that are not contained in this list are conjugated with "hebben".

You can modify and extend the list on demand using the program Coniuno.

aankomenomkomentegenkomen
achtergaan onderduiken tegenvallen
afdwalen ondergaan terugkomen
afstammen onderkomen toegaan
afstijgen ontaarden toekomen
afwijken ontbranden toenemen
barsten ontgaan trouwen
beginnen ontlopen uitblijven
bevallen ontploffen uitgaan
binnenkomen ontsnappen uitkomen
blijken ontsporen uitstappen
blijven ontspringen uitsterven
dalen ontstaan vallen
doorgaanw ontvluchten verdrinken
doorkomen ontwaken vergeten
emigreren opgaan vertrekken
immigreren opkomen verdwalen
inkomen opgroeien verdwijnen
gaan opstaan vereenzamen
gebeuren optreden vergaan
gelukken opvallen vergeten
genezen overblijven verhongeren
geraken overgaan verjaren
geschieden overkomen verongelukken
groeien overlijden verschijnen
hertrouwen overstappen verschrikken
ingaan oversteken versmachten
inkomen rijzen verstommen
inslapen rondgaan verstrijken
instappen rondkomen vervallen
invallen samenkomen vlieden
komen samenvallen voorgaan
krimpen schimmelen voorkomen
langskomen schrikken voorvallen
lukken slagen wassen
meegaan slinken weggaan
meekomen smelten wijken
meevallen sneuvelen worden
mislukken stammen zijn
nakomen sterven zinken
neerkomen stijgen zwellen
neerstorten stranden


Support:
Webmaster:
support@coniuno.com
webmaster@coniuno.com
Copyright © Helmut Bischoff 2005-2020. All rights reserved
 
Copyright H.Bischoff 2005-2018. All rights reserved