-
Easily learn verb conjugations with Coniuno
Easily learn verb conjugations with Coniuno
Conjugate verbs with Coniuno
Conjugate verbs in German, Dutch, English, French, Italian, Spanish, Portuguese, and Latin
Conjugate verbs in German, Dutch, English, French, Italian, Spanish, Portuguese, and Latin
-

  Coniuno, Verb Table Dutch

  General Information
  Regular verbs
  Verb-irregularities
  Irregular verbs
  Appendix
117
-
strong verb "vlechten"

Irregular verbs, overview


Strong verb:
e-o-o (#3b): vlechten, vlocht, gevlochten
Conjugation:
Irregular:
-
Particularities:
-
Indicatief

OTT / Present
ik vlecht
jij vlecht
hij vlecht
wij vlechten
jullie vlechten
zij vlechten
OVT / Past
ik vlocht
jij vlocht
hij vlocht
wij vlochten
jullie vlochten
zij vlochten
OTTT / Future I
ik zal vlechten
jij zult vlechten
hij zal vlechten
wij zullen vlechten
jullie zullen vlechten
zij zullen vlechten
VTT / Present Perfect
ik heb gevlochten
jij hebt gevlochten
hij heeft gevlochten
wij hebben gevlochten
jullie hebben gevlochten
zij hebben gevlochten
VVT / Past Perfect
ik had gevlochten
jij had gevlochten
hij had gevlochten
wij hadden gevlochten
jullie hadden gevlochten
zij hadden gevlochten
VTTT / Future II
ik zal gevlochten hebben
jij zult gevlochten hebben
hij zal gevlochten hebben
wij zullen gevlochten hebben
jullie zullen gevlochten hebben
zij zullen gevlochten hebben
Conditionalis

OVTT / Conditional I
ik zou vlechten
jij zou vlechten
hij zou vlechten
wij zouden vlechten
jullie zouden vlechten
zij zouden vlechten
VVTT / Conditional II
ik zou gevlochten hebben
jij zou gevlochten hebben
hij zou gevlochten hebben
wij zouden gevlochten hebben
jullie zouden gevlochten hebben
zij zouden gevlochten hebben
Imperatief

vlecht / vlecht u
Deelwoord / Participle

Onvoltooid / Present Participle
vlechtend
Voltooid / Past Participle
gevlochten
Zelfstandig naamwoord

het vlechten


Support:
Webmaster:
support@coniuno.com
webmaster@coniuno.com
Copyright © Helmut Bischoff 2005-2020. All rights reserved
 
Copyright H.Bischoff 2005-2018. All rights reserved